sâmbătă, 31 martie 2012

Bilqis( Regina din Sheba) continuarea

În numele Lui Allah, cel Milostiv, Îndurător
Apoi ea a luat sfatul lor răspunzându-le {A zis ea: "O, voi înalți dregători! Sfătuiți-mă în această privință căci eu nu hotărăsc în nici o treabă fără ca voi să fiți de față [pentru a mă sfătui]!”}, adică prezentați-mi care sunt opțiunile, și {Au zis ei: “Noi avem putere și avem tărie mare, însă porunca este la tine, așa că vezi ce poruncești!”}, adică după ce ei i-au prezentat opțiunile au lăsat-o pe ea să aleagă. Și cu adevărat, decizia ei a fost mult mai înțeleaptă și mai bună decât a lor, de vreme ce expeditorul scrisorii nu era o persoană care să poată fi mințită, păcălită sau înșelată. {Ea a zis: “Când regii intră într-o cetate, ei o strică și pe cei mai puternici dintre locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac ei [de obicei];}, adică ea le explică că dacă acest rege i-ar înfrânge, ei vor fi cei mai pedepsiți și umiliți dintre toți oamenii din regat. {Eu voi să le trimit lor un dar și voi aștepta să văd cu ce se întorc solii!”} , de vreme ce el este un om foarte puternic ea a încercat să-l mituiască cu daruri, știind în același timp că el nu va accepta altceva în afara Islamului, iar ei nu credeau în această religie a lui Solomon, aleihi sallam. Acesta este motivul pentru care, {Când a venit [solia] la Solomon, a zis el: “Voiți voi să-mi sporiți averea, când ceea ce mi-a dat mie Allah este mai bun decât ceea ce v-a dat vouă?! Așadar bucurați-vă voi de darul vostru!}. Apoi Solomon, aleihi sallam, a spus căpeteniei mesagerului ei, care venise să-i aducă darul: {Întoarce-te [conducãtor al soliei] la ei! Și vom veni noi cu oștiri asupra lor, cărora nu le vor putea sta împotrivă! Și-i vom alunga noi de acolo umiliți și vor fi ei rușinați!”}, adică întoarce-te împreună cu darurile tale deoarece ceea ce Allah mi-a dat este mult mai prețios decât orice dar îmi veți putea oferi voi și vom veni cu oști asupra voastră și vă vom cuceri, alungându-vă de pe pământurile voastre umiliți și rușinați.

Când au auzit ei aceste vești, și-au sprijinit în totalitate regina, însoțind-o în călătoria ei, de a-l întâlni pe Solomon, aleihi sallam. Când el, aleihi sallam, a auzit de venirea reginei, le-a spus lor( djinilor) dintre cei care erau prezenți dacă ar putea să-i aducă tronul ei, înainte ca ea să ajungă: {A zis un dregător(Ifrit) dintre djinni: “Eu ți-l voi aduce mai înainte ca tu să te ridici de pe locul tău, căci eu sunt în stare de aceasta și sunt vrednic de încredere!”}, adică sunt suficient de puternic să-ți aduc tronul și în același timp sunt de încredere că nu mă voi atinge de nici una din pietrele pretioase care se află pe el. Dar, {A zis unul care avea știință de Carte}, Asif Ibn Barkhiya care era vărul pe linie maternă a lui Solomon, aleihi sallam, a spus că era vorba despre un credincios dintre djini, care cunoștea toate Numele Lui Allah Atotputernicul. Se mai spune deasemenea, că era unul dintre învățații din Banu Israel. Mai mult decât atât, se spune că era însuși Solomon, aleihi sallam, dar această opienie e una foarte greu de crezut și pe care As-Suhaili o descrie ca fiind ieșită din context. O altă opinie spune că era vorba despre Gabriel, aleihi sallam. {“Eu ți-l voi aduce înainte ca tu să clipești din ochi!”.}, adică înainte ca tu să trimiți un mesager în cel mai depărtat colț al pământului și el să se întoarcă. Se mai spune deasemenea: înainte ca cea mai departe persoană pe care o poți vedea să ajungă la tine; sau înainte ca ochiul tău să se închidă după ce s-a uitat mult timp într-un punct fix, iar această interpretare este mult mai aproape de realitate. {Și când a văzut [Solomon tronul] stând dinaintea lui,}, adică când a văzut el că i-a fost adus tronul lui Bilqis, din Yemen în Ierusalim, în această perioadă atât de scurtă {, a zis el: “Aceasta este prin grația Domnului meu, ca să mă încerce dacă eu sunt mulțumitor sau sunt nemulțumitor.}, adică acest lucru s-a întâmplat prin Mila Lui Allah care are grijă de toți oamenii și toți oamenii sunt testați pentru a vedea dacă sunt ei mulțumitori sau nu. {Însă acela care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre acela care este nemulțumitor, Domnul meu Își este Deajuns pentru Sine și El este Înstărit [și] Mărinimos [Ghaniy, Karim].}, adică El nu are nevoie de mulțumirile celui care îi mulțumește și nici necredința celui necredincios nu Îl afectează în vreun fel.

Apoi, Solomon, aleihi sallam, a ordonat ca să i se aducă modificări tronului, pentru a-i testa inteligența și puterea de înțelegere: {Și a [mai] zis el: “Faceți tronul ei de nerecunoscut [pentru ea], pentru ca să vedem dacă ea este călăuzită sau dacă ea este dintre aceia care nu sunt călăuziți!” / Și când a venit ea, i s-a zis: “Așa este tronul tău?” Iar ea a răspuns: “Parcă ar fi el...”}, acest răspuns demonstrând că ea nu a exclus posibilitatea ca tronul său pe care ea tocmai îl lăsase, să fie adus din Yemen până în Ierusalim, cu toate că nu își putea explica cine a putut face asemenea minune.

Allah Atotputernicul, spune referindu-se la Solomon, aleihi sallam, și oamenii săi: {“Și nouă ni se dăduse știința înaintea ei și eram noi deja supuși” / Însă pe ea o abătuse ceea ce ea adora în locul lui Allah și era ea dintr-un neam de necredincioși.}, adică ea adora soarele în locul Lui Allah Atotputernicul, urmând religia tatălui său și cea a strămoșilor săi, fără a avea vreo dovadă în acest sens. Solomon, aleihi sallam, a ordonat înainte de venirea reginei construirea unui Sarh ( o pardoseală din sticlă, sub care se aflau diferite soiuri de pești și creaturi care trăiesc în apă). Când Bilqis a ajuns, i s-a ordonat să intre în Sarh, în timp ce Solomon, aleihi sallam, stătea pe tronul ei: {I s-a zis ei: “Intră în palat!” Și când l-a văzut ea, l-a socotit a fi o mare adâncă și [și-a ridicat poalele], descoperindu-și pulpele. Atunci, [Solomon] a zis: “Este un palat pardosit cu cristal (Sarh)”. A zis ea: “Doamne, eu sunt nedreaptă față de mine însămi! Eu mã supun împreună cu Solomon lui Allah, Stăpânul Lumilor!”}.

Se spune că: Atunci când Solomon, aleihi sallam, a vrut să se căsătorească cu ea a întrebat omenirea despre o metodă de a îndepărta părul de pe picioarele ei, iar ei i-au spus despre raderea acestuia, însă ea s-a temut să facă acest lucru. Apoi, el, aleihi sallam, a întrebat Djinii care au construit o baie( cadă presupunem) pentru el. Așa că, el a fost primul care a intrat într-o baie.

At-Tha`labi împreună cu alții au spus: Când Solomon, aleihi sallam, s-a căsătorit cu ea, el i-a restituit regatul din Yemen, obișnuind să o viziteze acolo trei zile pe lună, apoi întorcându-se în Ierusalim pe un covor zburător. În completare, el a ordonat Djinilor să-i construiască trei palate în Yemen: Ghamdan, Salhin și Bitun. Iar, Allah știe cel mai bine care este adevărul!

Ibn Ishaq a relatat după anumiți învățați și sub autoritatea lui Wahb Ibn Munabih, că Solomon, aleihi sallam, nu s-a căsătorit cu ea, dar că a căsătorit-o cu regele din Ramadan, lăsând-o să conducă din nou în Yemen, și el, aleihi sallam, i-a cerut căpetenie Djinilor din Yemen, să construiască cele trei palate pentru ea. Însă această relatere nu a fost autentificată precum cea de dinainte, iar Allah știe cel mai bine!

SfârșitÎn numele Lui Allah Cel Milostiv Îndurător

Bilqis(Regina din Sheba)
Allah Atotputernicul spune:

20. Apoi a cercetat el păsările și a zis: “De ce nu văd eu pupăza? O


fi ea dintre cei care sunt absenți?


21. O voi chinui cu aspră caznă sau o voi înjunghia! Doar dacă îmi va


aduce ea dovadă deslușită!”(12)


22. Dar ea nu a rămas [absentă] prea mult și [s-a ivit], zicând(13): “Eu


am aflat ceea ce tu nu știi! Îți aduc din Saba'(14) o veste sigură:


23. Eu am aflat o femeie care împărățește peste ei. Și i s-au dat ei


din toate lucrurile. Și are ea un tron minunat.


24. Am aflat-o prosternându-se împreună cu neamul ei dinaintea


Soarelui, în loc de Allah. Șeitan le-a împodobit faptele lor și i-a abãtut


pe ei de la cale(15) și nu sunt ei bine călăuziți!


25. Oare nu voiesc ei să se prosterneze lui Allah care face să iasă la


iveală cele ascunse în ceruri și pre pământ(16) și care știe atât ceea ce


țin ei ascuns cât și ceea ce mărturisesc ei?”


26. Allah! Nu există altă divinitate în afarã de El, Stăpânul Tronului


minunat!”(17)


27. A zis(18): “Vom vedea, dacă tu spui adevărul ori de ești dintre cei


care mint.


28. Du-te cu acest răvaș de la mine și aruncă-l înaintea lor. Apoi stai


departe de ei(19) și vezi ce vor trimite ca răspuns!”


29. A zis(20): O, voi înalți dregători! A fost aruncat dinaintea mea un


răvaș vrednic de respect.


30. El vine de la Solomon și este: “În numele lui Allah Cel Milostiv,


Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim].


31. Nu fiți semeți cu mine, ci veniți la mine cu supunere!”(21)


32. A zis ea(22): "O, voi înalți dregători! Sfătuiți-mă în această privință


căci eu nu hotărăsc în nici o treabă fără ca voi să fiți de față [pentru a


mă sfătui]!”


33. Au zis ei: “Noi avem putere și avem tărie mare, însă porunca


este la tine, așa că vezi ce poruncești!”


34. Ea a zis: “Când regii intră într-o cetate, ei o strică(23) și pe cei mai


puternici dintre locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac ei [de obicei];


35. Eu voi să le trimit lor un dar și voi aștepta să văd cu ce se întorc


solii!”


36. Când a venit [solia] la Solomon, a zis el: “Voiți voi să-mi sporiți


averea, când ceea ce mi-a dat mie Allah este mai bun decât ceea ce


v-a dat vouă?! Așadar bucurați-vă voi de darul vostru!


37. Întoarce-te [conducãtor al soliei] la ei! Și vom veni noi cu oștiri


asupra lor, cărora nu le vor putea sta împotrivă! Și-i vom alunga noi


de acolo umiliți și vor fi ei rușinați!”


38. A zis el: “O, voi înalți dregători! Cine îmi va aduce mie tronul ei,


înainte ca ei să vină la mine supuși?”


39. A zis un dregător(Ifrit, 24) dintre djinni: “Eu ți-l voi aduce mai înainte ca


tu să te ridici de pe locul tău, căci eu sunt în stare de aceasta și sunt


vrednic de încredere!”


40. A zis unul care avea știință de Carte(25): “Eu ți-l voi aduce înainte


ca tu să clipești din ochi!”. Și când a văzut [Solomon tronul] stând


dinaintea lui, a zis el: “Aceasta este prin grația Domnului meu, ca să


mă încerce dacă eu sunt mulțumitor sau sunt nemulțumitor. Însă acela


care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre


acela care este nemulțumitor, Domnul meu Își este Deajuns pentru


Sine și El este Înstărit [și] Mărinimos [Ghaniy, Karim].


41. Și a [mai] zis el(26): “Faceți tronul ei de nerecunoscut [pentru ea],


pentru ca să vedem dacă ea este călăuzită sau dacă ea este dintre


aceia care nu sunt călăuziți!”


42. Și când a venit ea, i s-a zis: “Așa este tronul tău?” Iar ea a


răspuns: “Parcă ar fi el...” “Și nouă ni se dăduse știința înaintea ei și


eram noi deja supuși”(27).


43. Însă pe ea o abătuse ceea ce ea adora în locul lui Allah și era ea


dintr-un neam de necredincioși.


44. I s-a zis ei: “Intră în palat!” Și când l-a văzut ea, l-a socotit a fi o


mare adâncă și [și-a ridicat poalele], descoperindu-și pulpele. Atunci,


[Solomon] a zis: “Este un palat pardosit cu cristal”. A zis ea: “Doamne,


eu sunt nedreaptă față de mine însămi!(28) Eu mã supun împreună cu


Solomon lui Allah, Stăpânul Lumilor!” (Surat An-Naml. 20-44)

12) Cu care să-și justifice absența

13) Pupăza, adresându-se lui Solomon.

14) Regatul reginei celebre Bilqis, din Yemen (Arabia de Sud). Menționat în

Vechiul Testament, în opere arabe, grecești și romane. Vestit pentru civilizația

înfloritoare și comerțul cu aur, argint și pietre prețioase.

15) De la calea credinței în Allah Cel Unic.

16) Ploaia din cer, plantele, metalele și celelalte bogății ale pământului.

17) După acest verset se recomandă prosternarea.

18) Solomon.

19) Îndepărtează-te puțin de ei.

20) Regina.

21) Cu supunere și cu credință în Allah Cel Unic.

22) Regina Bilqis.

23) O distrug.

24) Unul din mai marii djinnilor (în limba arabă 'Ifrit).

25) Un învățat sau un înger.

26) Solomon.

27) Ultimele vorbe sunt rostite de Solomon, mulțumindu-I lui Allah pentru că

neamul său cunoscuse credința în Allah Cel Unic înaintea neamului ei.

28) Pentru cã am adorat împreună cu neamul meu Soarele.

Allah Atotputernicul a relatat cele întâmplate între Solomon și pupăza. Toate speciile de păsări aveau lideri care periodic se prezentau în fața lui Solomon, precum trupele în fața regelui lor. Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, împreună cu alți naratori au menționat că misiunea pupezei era de a căuta apă în deșert și în zona stearpă. Într-adevăr, pupăza are abilitatea, dată de Allah Atotputernicul, de a vedea și identifica sursele subterane de apă. Pupăza lui Solomon obișnuia să caute aceste surse de apă, iar când le găsea își chema trupele pentru a săpa.

Într-o zi, Solomon, aleihi sallam, a căutat pupăza dar nu a găsit-o în locul stabilit așa că a zis: { “De ce nu văd eu pupăza? O fi ea dintre cei care sunt absenți?}. {O voi chinui cu aspră caznă sau o voi înjunghia! Doar dacă îmi va aduce ea dovadă deslușită!} adică dacă nu aduce o scuză care să o salveze de la pedeapsă. Allah Atotputernicul spune: {Dar ea nu a rămas [absentă] prea mult}, adică absența sa nu a fost mare, apoi ea {[s-a ivit], zicând} către Solomon, aleihi sallam: { “Eu am aflat ceea ce tu nu știi! Îți aduc din Saba' o veste sigură:/ Eu am aflat o femeie care împărățește peste ei. Și i s-au dat ei din toate lucrurile. Și are ea un tron minunat.}. În acea perioadă, regele lor a murit lăsând la conducerea regatului pe fiica sa, pe care o crescuse să devină regină. Ath-Tha`labi împreună cu alți naratori au menționat că după moartea tatălui, la conducerea regatului a venit un bărbat care a răspândit corupția în regat. Ea i-a propus să se căsătorească, iar el a acceptat. În prima lor noapte după căsătorie, ea i-a dat să bea vin până când l-a îmbătat, i-a tăiat apoi capul și i l-a pus în ușă.După aceeao Oamenii au considerat-o regina lor.Ea era Bilqis Bint As-Sairah. Tatăl ei se numea Al-Hudhad, sau Shurahil Ibn Dhi Jadan Ibn As-Sairah Ibn Al-Harith Ibn Qais Ibn Saifi Ibn Saba' Ibn Yashjub Ibn Ya `rub Ibn Qahtan. Tatăl ei a fost unul dintre cei mai nobili regi. A refuzat să se căsătorească cu femei din Yemen. Se spune că s-a căsătorit cu o femeie dintre Djinni a cărui nume era Raihanah Bint As-Sakan și care a dat naștere unei femei pe nume Balqamah, cunoscută mai târziu sub numele de Bilqis.

Ath-Tha`labi a relat sub autoritate lui Sa`id Ibn Bashir și sub autoritatea lui Qatadah care a relatat după An-Nadr Ibn Anas care a relatat după Bashir Ibn Nahik, care a relalat după Abu Hurairah care l-a auzit pe Mesagerul Lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând: "Unul dintre părinții lui Bilqis era dintre djinni." (Acest hadith este ciudat, iar în lanțul naratorilor este un fel de slăbiciune)

Ath- Tha`labi a spus: Abu `Abdullah Ibn Qabhunah mi-a relatat sub autoritatea lui Abu Bakr Ibn Jarjah după Abu Bakrah care spunea: Odată, Bilqis a fost menționată în fața Mesagerului Lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, care a spus: "Asemenea oameni care sunt conduși de o femeie nu vor avea niciodată succes." (Unul dintre naratori este Isma`il Ibn Muslim care este Meccan și este văzut de către Învățați ca un narator slab).

Este menționat în Sahih Al-Bukhari de către `Auf sub autoritatea lui Al-Hasan, după Abu Bakra că: Atunci când Mesagerul Lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a fost informat că perșii au încoronat-o pe fata lui Khusrau, a spus: : "Asemenea oameni care sunt conduși de o femeie nu vor avea niciodată succes." (Sahih Al-Bukhari)

Și, se mai spune că: {i s-au dat ei din toate lucrurile.} pe care le poate deține un conducător pe pământ, { Și are ea un tron minunat.} care cel mai probabil era împodobit cu tot felul de bijuterii, perle, aur, precum și alte decorații magnifice.

Apoi, este menționată necredința sa în Allah Atotputernicul și venerarea Soarelui în locul Său, precum și uneltirile Șeitan care i-a abătut de la calea lui Allah {Oare nu voiesc ei să se prosterneze lui Allah care face să iasă la iveală cele ascunse în ceruri și pre pământ și care știe atât ceea ce țin ei ascuns cât și ceea ce mărturisesc ei?”}. El știe toate secretele de orice natură ar fi ele. {Allah! Nu există altă divinitate în afarã de El, Stăpânul Tronului minunat!”}, un Tron atât de minunat cum nici una dintre creațiile Sale nu o să aibe vreodată.

Apoi, Solomon a trimis pupăza cu o scrisoare prin care îi chema să se supună Lui Allah și Mesagerului Său, îi îndemna la căință și le cerea să renunțe la putere și bunurile lumești. El le scria: {Nu fiți semeți cu mine,} adică să nu lăsați mândria să vă oprească să mă ascultați, {ci veniți la mine cu supunere (ca Musulmani)!”} ca niște adevărați credincioși care se supun în totalitate Lui Allah. Pupăza a lăsat scrisoarea lângă ea (lângă regina Bilqis) și a așteptat să vadă reacția sa. Însă, ea i-a adunat pe nobili, principi și miniștri pentru a se consulta cu ei. {A zis(regina): O, voi înalți dregători! A fost aruncat dinaintea mea un răvaș vrednic de respect./ El vine de la Solomon și este:} scris în el { “În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]./ Nu fiți semeți cu mine, ci veniți la mine cu supunere!”}.

va urma in sha Allah

Povestea lui Qarun (Korah) continuarea

În numele Lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător


Allah Atotputernicul spune: { Noi am fãcut ca pãmântul sã-l înghitã pe el și casa lui și nu a avut el nici o ceatã care sã-l sprijine împotriva lui Allah și nu a fost el dintre cei în stare sã se ajute pe ei înșiși.}.

Așa cum a fost transmis de către Imamul Bukhari, Profetul Lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: "Un bărbat mergea pe un drum foarte mândru de hainele sale, cu părul bine pieptănat, și dintr-o dată Allah l-a făcut să se scufunde în pământ și va continua să facă acest lucru până în Ziua Învierii." (Sahih Al-Bukhari)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, împreună cu As-Sadiy au relatat că: Qarun i-a dat unei prostituate o sumă de bani pentru a spune că a comis adulter cu Moise, aleihi sallam, când acesta se va afla în compania altor oameni. Se spune că ea a făcut acel lucru, iar Moise, aleihi sallam, a tremurat de frică și după ce a făcut doua ra’kah de rugăciune a întrebat-o: ” Pe Allah! Spune-mi cine te-a pus să spui asta?” Ea a spus: ” A fost Qarun.” Apoi i-a părut rău pentru ceea ce a spus și a cerut iertare de la Allah. După aceea el (Moise, aleihi sallam) s-a posternat și a invocat mânia Lui Allah împotriva lui Qarun.

Allah Atotputernicul i-a revelat lui Moise, aleihi sallam, că (El-Allah) a poruncit pământului să-l asculte. Atunci Moise, aleihi sallam, a cerut pământului să-l înghită pe Qarun și casa sa. Și asta s-a și întâmplat! Dar Allah știe cel mai bine!

Deasemenea se mai spune că: Atunci când Qarun se plimba împreună cu alaiul său format din gărzi, catâri și haine, a trecut și pe lângă Moise, aleihi sallam, în timp ce acesta le amintea oamenilor de Allah. Când cei care îl ascultau l-au văzut pe Qarun, o parte din ei și-au întors privirile către el. Moise, aleihi sallam, l-a chemat și i-a spus: ” De ce faci asta?”. Qarun i-a răspuns: ”O Moise! Tu ai fost binecuvântat cu darul Profeției, iar eu cu cel al bogăției. Dacă vrei, poți să-l invoci pe Allah împotriva mea, iar eu Îl voi invoca împotriva ta.”. Apoi, ambii au mers mai departe și Moise, aleihi sallam a spus: ” Vrei să începi tu?”. Răspunsul lui Qarun a fost: ” Da.”, și a început să-l invoce pe Allah, dar nu a primit nici un răspuns. Apoi, Moise, aleihi sallam, l-a invocat și el pe Allah Atotputenicul spunând: ” O Allah! Poruncește pământului să mă asculte azi.” Allah i-a revelat că i-a îndeplinit dorința. Apoi Moise, aleihi sallam, a spus: ” O Pământule! I-ai! Și au fost apucati de picioare. Apoi, a continuat: I-ai! Și au fost apucati de umeri. Și a continuat spunând: O Pământule! Adu bogățiile lor! Și acestea au fost aduse înaintea lui Moise, aleihi sallam, care arătând cu mâna a spus: Du-te, fii ai lui Laui! Și Pământul i-a înghițit.

Qatadah a relatat că l-a auzit spunând: ” Ei vor umbla prin pământ până în Ziua Învierii.”

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus: ” Ei vor umbla prin pământ până vor ajunge la al șaptelea pământ.”

Allah Atotputernicul spune: { Noi am fãcut ca pãmântul sã-l înghitã pe el și casa lui și nu a avut el nici o ceatã care sã-l sprijine împotriva lui Allah și nu a fost el dintre cei în stare sã se ajute pe ei înșiși. }, adică nu s-a putut salva și nu a putut fi salvat de către ceilalți oameni. Allah Atotputernicul afirmă:{ Și atunci nu va avea nici putere, nici ajutor. } (At-Tariq, 10)

Când oamenii au văzut ce a pățit Qarun și averea sa, cei care și-au dorit ceea ce el (Qarun) avea cu o zi înainte, acum regretau și-I mulțumeau Lui Allah Atotputernicul spunând: { Și cei care doriserã ieri sã fie în locul lui au zis în dimineața urmãtoare: “Vai! Într-adevãr Allah mãrește câștigul aceluia care voiește El dintre robii Sãi sau îl micșoreazã. Dacã Allah nu ar fi fost milostiv cu noi, ar fi [lãsat pãmântul] sã ne înghitã și pe noi. Vai! Într-adevãr necredincioșii nu izbândesc!”}.

Apoi Allah Atotputernicul, ne-a informat că, {Casa din Viața de Apoi}, adică casa din Paradis este pregătită doar pentru cei {care nu voiesc falã pe pãmânt, nici stricãciune. Iar sfârșitul [bun] este al acelora care au fricã (Muttaqun) }.

Povestea lui Qarun se poate să fi avut loc înainte ca ei să plece din Egipt, deoarece Allah Atotputernicul spune: {Noi am fãcut ca pãmântul sã-l înghitã pe el și casa lui}, sau se poate să fi avut loc după Diaspora. Allah știe cel mai bine!

Allah Atotputernicul menționează de câteva ori în Gloriosul Qur’an despre decăderea lui Qarun. El spune în Surat Ghafir, aya 23,24: {Și i-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre(Cu minunile Noastre) și cu dovadă limpede / La Faraon(Regele egiptenilor) și la Haman(Vizirul său) și la Qarun, însă ei au zis: "El este un vrăjitor și un mincinos!"}, iar în Surat Al-'Ankabut după ce îl menționează pe 'Ad, Thamud, Faraon, Haman și Qarun, El spune: {[Și i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon și pe Haman. A venit Moise la ei cu semne limpezi (ayat), însă s-au purtat cu semeție pe pământ și nu au scãpat nici ei./ Pe fiecare l-am pedepsit Noi după păcatul lui: printre ei se aflã acela asupra căruia am trimis vijelie cu pietre(hasib); printre ei se află acela pe care l-a lovit strigătul(As-Saihah); printre ei se află acela pe care Noi am făcut să-l înghită pământul; printre ei se află acela pe care Noi l-am înecat. Și nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepți față de ei înșiși.}. ( Surat Al-'Ankabut, 39, 40). Deci, cel care a fost înghițit de pământ a fost Qarun, cel care au fost înnecați au fost Faraon, Haman și trupele lor datorită păcatelor lor.

Sfârșit

Loading...